• Brak informacji o awariach
 • Planowane wyłączenia
 • Data rozpoczęcia prac: 19 września 2018
 • Data zakończenia prac: 19 września 2018
 • Rodzaj prac planowanych: Wymiana przyłącza wodociągowego
 • Utrudnienia związane z pracami planowanymi:
  K O M U N I K A T

  „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w godzinach od 8:00 do godzin południowych dnia 19.09.2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ul:
  • Mościckiego 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
  • Dobrzyńska 14
  • Słowackiego 2

  Powyższe podyktowane jest wymianą przyłącza wodociągowego przy
  ul. Mościckiego 19
  Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.
  Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.
  Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 • Dyspozytor: Wojciech Maliszewski