"Bezpieczna Zima z WOPR – Drużyną 11"

Wysłany przez admin dnia 13-02-08

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wspólnie z Płockimi Wodociągami przeprowadziło akcję pad hasłem Bezpieczna Zima z WOPR – Drużyna 11.

 

  Ten nowatorski w skali kraju projekt, bez precedensu jeśli chodzi o jego rozmach i zasięg, skierowany był do młodzieży szkół średnich w Płocku i jego najbliższej okolicy a poświęcony był sposobom bezpiecznego zachowania się na lodzie.

 

W trakcie spotkania z ratownikami WOPR, młodzież dowiedziała się min :

-  W jaki sposób właściwie przygotować się do wejścia na lód,

-  Jaka jest bezpieczna grubość lodu,

-  Kiedy na lód nie wchodzić,

-  Jak zachować się po załamaniu się lodu,

-  Jak pomóc innej osobie pod którą załamał się lód.

 - W jaki sposób wezwać specjalistyczną pomoc.

 

Akcja miała za zadanie przede wszystkim dotrzeć do wyobraźni młodych ludzi i uświadomić im jak zgubne mogą być skutki nieodpowiedzialnego zachowania się na lodzie. W trakcie spotkania szczególny nacisk położony został na temat samo-ratownictwa, czyli sposobów radzenia sobie samemu w sytuacji krytycznej po wpadnięciu pod lód.

Każda z osób która uczestniczyła w spotkaniu otrzymała ulotkę (w formie zakładki do książki), gdzie w skrócie opisano zasady korzystania z lodu oraz sposoby pomocy w sytuacji załamani się lodu jak również gwizdek który powinno się mieć przy sobie w czasie zabaw na lodzie.

Ponadto w każdej szkole w której przeprowadzono pogadanki rozwieszony został plakat, przypominający o w/w zasadach.

W spotkaniach uczestniczyło ponad 3 000 uczniów, którzy w sposób aktywny, poprzez zadawanie pytań, poszerzali swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na lodzie.