Statystyka

Infrastruktura eksploatowana przez „Wodociągi  Płockie” Sp. z o.o. stan na koniec 2017 r.

Sieć wodociągowa o łącznej długości 493,9 km, w tym:

sieć magistralna 24,1 km sieć rozdzielcza 297,9 km przyłącza 171,9 km

Sieć kanalizacyjna o łącznej długości 296,6 km, w tym:

kanalizacja ogólnospławna 35,0 km kanalizacja sanitarna 212,0 km przyłącza 53,5 km